kopek yarisi nereden oynanir Temel Açıklaması

“Burasi neresi, nerdeyim?” diyerek sordugum ahit hala yari baygin haldeydim. Sonradan adinin Tommy oldugunu ogrendigim bu denk kom§um, bana karşılık verdi:

Ugur üstelik ne gabuk degi§iyor. Ne gabuk ku§ku duyuyor. Ben bile... Ben de... Kalin gergeveli gozlukler ardindaki baki§fecir titremem bir a§k miydi gergekten?

Yirmi ug ya§ima gelmi§tim de, kendimi bildim bileli aglamayi tanimami§tim. Her aglanasi hâlet salt benim ofkemi biler, aglama duygularimi art iterdi. O ak§am ne başüstüne bana? Kim ne yapti, nasil oldu da Ali Marifetli ile benim kontrol istemedigim bir uzakligi, bu soguklugu koyuverdi?

Oglum, Yilmaz’im, bu defter bir gun benden sana bırakıt kalirsa, hayatin insan omru igin surprizlerle dolu oldugunu unutma. §erefli bir Turk subayinin da a§ka ve kadina susayabi- lecegini unutma. §unca yillik omrunde gonul susuzlugu duymami§, duymayi da kendine zul addetmi§ bir baba olarak beni affetmeni hassaten dilek ediyorum. Olumun e§iginden donmu§ ve Birle§mi§ Milletler kuvvetleri tarafindan hava kampindan kurtarilmi§ kâin baban, mezun gonderildigi Tokyo’da a§klarin en ulvisini evet§tezyifkâr. §imdi de, o a§garaz en ulvi hislerini ayni tazelikle kalbinde ya§atmaktadir.

Sessizligiyle Kamer§en’i urkuten bir Hakan. Birkag gun once Aysel’in bizi ba§ba§a birakip giktigi yari karanlik bir odada, Kamer-§en’in boluk porguk, §a§kin daginik anlattiklarindan aklimda kalan. Bu Melik nerede §imdi? Illet damadin yaniba§inda degil?

Alçak, dü mil §imalimizdeki istihkam taburuna nakil emri aldigim igin hatiralarimi yazmam yarida kaldi. Buraya gelince sıkıntısız§lakin derece istihkam hazirligindaki erlere kumanda buyurmak igin olu kabilinden yoruldum.

Evimizin telefon numarasini animsayamamak en gok ofkelendiriyor beni. Bu telefonu bulmakla o numarayi animsamak arasinda bir yuzyil gegti. O yuzyil suresinde igerdeki gelin bile, Tezel de, Tezel’in kendini alkolle tuketmeye andigmi§ gakmak gakmak baki§lari da, §arkicinin ig giciklamaya heveslenen sesiyle tıraşçı yanli§ tempo tutmalar arasinda attigi “Ongun olun siz, mutlu olun siz!..” §arkisi repertuvarin bu ilk ozel nagmesi de volkan kulleri altinda kaldi.

Ihtilalci arkada§larimdan biri, o gunler bir kiza benim gibi delice sevdalansa, o kizi her yere pe§inden ta§isa ve her yere o kizin pe§inden gitseydi, iman olsun sayin hocam, bu arkada§in pestilini gikarirdim. Elini yuzunu morartmadan, di§lerini dokmeden koyvermezdim onu. O da, butun bunlarin ardindan ba§ini dimdik tutarak: “Seviyorum. i§te bukadar!

Tezel gene yorulmayi goze almayacak. Oyle gorunuyor. Kuguk, info url bozgun bir gulu§ di§inda, oyle. Boylece, co§ku ve yeğin niyetle akil ve dengenin bozguna ugradigi ayni noktada bulu§mu§ oluyoruz i§te. Co§ku ve akil, mantik ve kazançlı niyet higbir dem ayni yerde, hele bir bozgun noktasinda ‘katiyen’ bulu§amaz diyebilecek robotlar ise hala var bu yeryuzunde. Ustelik bu gunlerde hig olmadigi denli gok get url var. Tezel’le burda bulu§tuk i§te!

ilk alki§, Korgeneralle yanindakiler salonda gorununce kopmu§tu. Gonul hanim, kurkunu o mesafe du§urmu§ olmali. ikinci alki§, Kamer§enTe eloğlu salonda gorununce koptu. Ayten hanim, dort sira Japon incili boynunu azıcık henüz dikmi§ti. Yegeni Ercan’in koluna girecekmi§ kadar yapmi§, bu arada adimini §a§irinca da, yuruyu§teki erlerin adim duzetmeleri kadar bir akım yapivermi§ti.

Bir garson, tepsiyle yardimima ko§uyor. Yeni bir soz arayip bulmaktan kurtuluyorum. Geng kadin da tutuklugundan kurtuluyor. Domates sulu bir votka aliyor. Yedekte bekleyen ikinci garsonun tepsisinden sicak bir borek atiyor agzina.

soyluyor. Devletin kapitalistle§mesini bir gunde tersyuz yazar onleyecek ve donu§turecek degiliz elbet. Henüz i§in ba§indayiz.

“Bir ko§eye uslu ba§ina atilmi§, gelenin gegenin bilmeden göl ayağı ucumuza surukledigi §u tarla kaptan i§te.”

Tezel’e igki bardagini uzatirken elim titriyor. Onun sezemeyecegi, fakat benim bilecegim derece titriyor acıklı. Azca once, ta§imaya hig ali§ik olmadigim gok agir dü gulle ta§imi§ gibiyim. Bu, o gullelerden bo§düz ellerin titremesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *